• Osalise või puuduva töövõimega inimeste kogemusnõustamine töötukassa klientidele kellel on diagnoositud psüühika häire. Nõustamised toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres,  Narvas, Võrus, Põlvas, Paides, Kuressaares, Valgas, Viljandis
  • Psüühikahäire ja sõltuvusprobleemidega inimeste lähedaste nõustamine. Nõustamine toimub kokkuleppel e-posti aadressil: kogemusabi@gmail.com
  • Esmatasandi nõustamine sõltuvus- ja psüühikahäirete kahtluse korral. vajalike teenuste saamise võimalused, Info erinevate teenuste ja organisatsioonide kohta.
  • Sotsiaalselt haavatavate sihtrühma liikmete (vanglast vabanenud, HIV positiivsed jne) nõustamine ja erinevate teenuse pakkujatega kokku viimine